Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2014

amimoto
8240 c53b 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamefir mefir
amimoto
5928 867f 390
Bangkok
Reposted frombazyliszek bazyliszek viamefir mefir
amimoto
Reposted fromlifeless lifeless viamefir mefir
amimoto

na zawsze to znaczy – na wspomnienia i marzenia, na wczoraj i na jutro, na szczęście w nieszczęściu i na całe szczęście.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamefir mefir
amimoto
0402 4951 390
Reposted fromdrina drina viamefir mefir
amimoto
Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamefir mefir

June 30 2014

amimoto
9052 74a9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
amimoto
6180 9774
Reposted fromsexcuseme sexcuseme viaproof proof
4014 f6df 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaproof proof
6749 41c0
Reposted frombana05 bana05 viaproof proof
amimoto
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą.
— W. Szymborska ♥
Reposted fromnivea nivea viaproof proof
amimoto
6991 8dcd 390
Dawniej ludzie pobierali się młodo i trwali przy sobie długie lata. Ciekawe czy to mężczyźni byli wtedy inni czy to kobiety miały do nich więcej cierpliwości, gdy zachowywali się jak idioci.
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaproof proof
amimoto

May 08 2014

amimoto
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.
— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viasaphirka saphirka
amimoto
Jeśli kogoś kochasz za jego urodę to nie jest miłość, ale pożądanie. Jeśli kogoś kochasz za jego inteligencję to nie jest miłość, lecz podziw. Jeśli kochasz kogoś dla jego majątku to nie jest miłość, ale zainteresowanie. Jeśli kogoś kochasz i nie wiesz dlaczego, to jest prawdziwa miłość.
Reposted fromlovemyself lovemyself viasaphirka saphirka
amimoto
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini - Tysiąc wspaniałych słońc
Reposted fromsaphirka saphirka
amimoto
3127 6fc3 390
Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromfuckyou fuckyou viacytaty cytaty

April 29 2014

amimoto
6006 8cfc 390
Reposted from1911 1911 viakonfetka konfetka
Я♛ | via Tumblr

March 21 2014

8226 e68a 390

peculiarbraindeer:

She is just so beautiful!

Reposted fromPoooly Poooly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl